محل تبلیغات شما

حيف كه وقت مردنم نيستي .....!!!!!بعضیها عجیب هستند. با یک اتفاق میآیند و مینشینند ته ته دلت، و با هزار بهانه و تلخی و اخم و تخم و دلیل دیگر از دلت نمیروند . خوب میخندند ؛ خوب گوش میکنند ؛ اصلا انگار آمدهاند که مایه دلگرمیت باشند . حتی اگر نباشند؛ رد پایشان روی دلت میماند تا تمام عمر عشق میورزند، حتی متلکهایشان به جانت مینشیند . بعضیها عجیب خوبند . یادشان که میافتی روحت جانی دوباره میگیرد. یادشان که میافتی بیاراده لبخند به لبانت مینشیند.
بیر حوصـــله لی ســوز قــــانان اولــسایدی دییردیم سئــل بوغدی منی نعشیمی داشدان داشا چالدی دونیــــا قاچاغا ســــالدی منـــی کیپله دی توتـــدی آلـــدی الیـــنه نعشیمی گــــــوی دن یئره ســـالدی درد اهــــلی دانیشسا اونو درد اهلی تئـــــز آنـــــلار یئتگیـــــن ســـــوزی قانــــماز او آدام کی اوزو کالدی شهریار
چه غریب ماندی ای دل، نه غمی، نه غمگساری نه به انتظار یاری ، نه ز یار انتظاری غم اگر به کوه گویم بگریزد و بریزد که دگر بدین گرانی نتوان کشید یاری چه چراغ چشم دارد دلم از شبان و روزان که به هفت آسمانش نه ستاره ای ست باری دل من! چه حیف بودی که چنین ز کار ماندی چه هنر به کار بندم که نماند وقت کاری نرسید آن که ماهی به تو پرتوی رساند دل آبگینه بشکن که نماند جز غباری همه عمر چشم بودم که مگر گلی بخندد دگر ای امید خون شو که فرو خلید خاری سحرم کشیده خنجر که چرا شبت
تا كی غزل بگویــم و رویا ببینمت؟ اصلاً بگو كه می شود آیا ببینمت؟ یك عمر موج بودم و ساحل نوشتمت یك بار هــم بیــا "لب دریا".! ببینمت با چشم بسته دور تو گشتم تمام عمر دور خودت بچــرخ كمــی تــا بیینمت بیهوده فكر صورت معمولی ات نباش من دیگــر عادتــم شده زیبـا ببینمت تنها به تــو، به دیدن تـو فكر می كنم كی می كنی قبول كه تنها ببینمت!؟ امروز هم كه با غزل دیگری گذشت شاید كه زنده باشم و فردا ببینمت (محمد رفیعی) اصلا بگو که میشود آیا ببینمنت.فقط بگو

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها